Σύνταξη διαιτολογίου

Στην πρώτη σας επίσκεψη στο διαιτολογικό γραφείο ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :

Λαμβάνεται αναλυτικό ιατρικό ιστορικό, όπου καταγράφονται όλες οι ασθένειες που πιθανά επηρεάζουν ή επηρεάζονται σημαντικά από τη διατροφή, καθώς και οι γενετικοί προδιαθεσικοί παράγοντες σε κάποια ασθένεια.

Για την ορθότερη λήψη του ιατρικού ιστορικού, κατά την πρώτη σας επίσκεψη, απαραίτητο είναι να έχετε μαζί σας πρόσφατες αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις.
Στη διαμόρφωση του διαιτολογίου συμμετέχει ενεργά ο ασθενής, ώστε το διαιτολόγιο να είναι υλοποιήσιμο και να διαμορφώνει έτσι την συμπεριφορά του ατόμου, ώστε να γίνει τρόπος ζωής μετά το τέλος του προγράμματος.
Έπειτα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες μετρήσεις:

- Ανθρωπομετρικές εξετάσεις - Προσδιορισμός της σύστασης του σώματος
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καταρτίζεται εξατομικευμένο διαιτολόγιο.
- Η μέση διάρκεια της 1ης επίσκεψης είναι 40’-50’.
- Η παρακολούθηση είναι ανά 1 εβδομάδα, όπου πραγματοποιούνται εκ νέου σωματομετρήσεις και ελέγχεται η πορεία του ασθενούς. Γίνεται συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που συνάντησε το άτομο κατά την πραγματοποίηση του διαιτολογίου, θέτονται νέοι στόχοι και συντάσσεται νέο διαιτολόγιο.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας.