Εμφιαλωμένο νερό, με τι κριτήρια το επιλέγω;

Εμφιαλωμένο νερό, με τι κριτήρια το επιλέγω;

Εμφιαλωμένο νερό, με τι κριτήρια το επιλέγω;

 

Το νερό είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη και διατήρηση της ζωής. Το 60% περίπου της μάζας του σώματος μας αποτελείται από νερό. Είναι καλός διαλύτης(ουσιών και θρεπτικών συστατικών), διευκολύνει την απορρόφηση και τη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών, των ορμονών, αλλά και συμμετέχει στην απέκκριση των άχρηστων ουσιών από τον οργανισμό μας, ελαττώνει την τριβή μεταξύ των οργάνων και διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος μας σταθερή περίπου στους 36,6°C.

Το νερό είναι φυσικός πόρος και η ορθή, αλλά και βιώσιμη διαχείριση του συμβάλλει στην περιβαλλοντική αειφορία και την διατήρηση της ανθρώπινης υγείας. Από το διαθέσιμο νερό που υπάρχει στη φύση, μόνο ένα ποσοστό(0,5%) προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το πόσιμο νερό είναι το σημαντικότερο είδος διατροφής και είναι μέγιστης σημασίας για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών του ανθρώπου. Το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να είναι, αβλαβές, οργανοληπτικά άμεμπτο, απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και χημικές ουσίες σε αριθμό και συγκεντρώσεις που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Τι πρέπει να γνωρίζω για το εμφιαλωμένο νερό;

Το Εμφιαλωμένο νερό διακρίνεται σε:

 • Επιτραπέζιο
 • Φυσικό Μεταλλικό
 • Νερό πηγής

Επιτραπέζιο νερό

Είναι πόσιμο νερό που προσφέρεται συσκευασμένο στο εμπόριο σε αεροστεγή πλαστικά ή γυάλινα μπουκάλια και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ένα επιτραπέζιο νερό μπορεί να είναι νερό δικτύου(κοινό νερό βρύσης) ή νερό από επιφανειακά ύδατα(λίμνες ή ποτάμι ή γεώτρηση), ή ακόμα και προϊόν αφαλάτωσης(θαλασσινό). Το επιτραπέζιο νερό υφίσταται απολύμανση(χλωρίωση, οζονισμό ή διήθηση με φίλτρα) έτσι ώστε να καταστεί ασφαλές για τον άνθρωπο. Το επιτραπέζιο νερό, με το κοινό νερό βρύσης δεν διαφέρει, εκτός του ότι το πρώτο πωλείται συσκευασμένο. Εύκολα λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε περίπτωση που επιλέξουμε επιτραπέζιο νερό, αυτό το πληρώνουμε πολύ περισσότερο από το νερό του δικτύου που φτάνει στα σπίτια μας, χωρίς να υπάρχει λόγος.

Φυσικό μεταλλικό νερό

Είναι το νερό το οποίο

 • Έχει υπόγεια προέλευση και υπόκειται σε εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες φυσικές εξόδους μιας πηγής ή τεχνητές μετά από γεώτρηση ή άλλα τεχνικά έργα.
 •  Εμφιαλώνεται επιτόπου στην πηγή υδροληψίας(πηγή, γεώτρηση)
 • Δεν υφίσταται απολύμανση(χλωρίωση, οζονισμός, φίλτρα)
 • Διακρίνεται από το γενικό πόσιμο νερό τόσο από τη φυσιολογική του σύσταση σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα συστατικά, όσο και από την αρχική φυσική του κατάσταση. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά έχουν διατηρηθεί άθικτα λόγω της υπόγειας προέλευσης του νερού, το οποίο είναι προστατευμένο από κάθε κίνδυνο ρύπανσης ή μόλυνσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά εκτιμώνται από γεωλογική, υδρογεωλογική, φυσική, χημική, μικροβιολογική άποψη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Απαιτείται αναγνώριση ως φυσικό μεταλλικό νερό με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από γνωμάτευση ειδικής επιτροπής και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα φυσικά μεταλλικά νερά κυκλοφορούν στην αγορά με διάφορες ονομασίες όπως φυσικό μεταλλικό νερό, φυσικό μεταλλικό νερό φυσικά αεριούχο(νερό με περιεκτικότητα σε  CO2 μετά την εμφιάλωση, ίδια με εκείνη κατά την ανάβλυση), φυσικό μεταλλικό νερό ενισχυμένο με αέριο πηγής(αεριούχο νερό που προστίθεται επιπλέον CO2 προερχόμενο από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα) και φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη CO2(νερό με CO2 άλλης προέλευσης από εκείνης του υδροφόρου ορίζονται από τον οποίο προέρχεται το νερό).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία επιτρέπονται ορισμένες ενδείξεις που περιγράφουν το νερό(χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα, κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο, νατριούχο, χλωριούχο, μαγνησιούχο, ασβεστιούχο) με κριτήρια καθορισμένα από την ισχύουσα νομοθεσία(π.χ. νερό που κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο έχει περιεκτικότητα σε νάτριο μικρότερη από 20mg/l).

Νερό Πηγής  

 • Έχει υπόγεια προέλευση
 • Εμφιαλώνεται επιτόπου στην πηγή υδροληψίας(πηγή, γεώτρηση)
 • Δεν υπόκειται σε καμία διαδικασία απολύμανσης
 • Οι φυσικοχημικές του παράμετροι είναι σύμφωνοι με τη νομοθεσία του πόσιμου νερού.

Αυτή είναι μια κατηγορία που δύσκολα βρίσκουμε στην ελληνική αγορά. Το νερό πηγής είναι κάτι μεταξύ επιτραπέζιου νερού και φυσικού μεταλλικού νερού. Έχει υπόγεια προέλευση, δεν υφίσταται απολύμανση, αλλά δεν περιέχει τα άλατα που περιέχει το φυσικό μεταλλικό νερό. Απαιτείται αναγνώριση από το Υπουργείο Υγείας ως νερό πηγής.

Καλό είναι να προσέχουμε πάντα την ονομασία του νερού που καταναλώνουμε, έτσι ώστε να γνωρίζουμε την προέλευση του και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να επιλέξουμε το κατάλληλο, με βάση την καλύτερη σχέση ποιότητας- τιμής.

Drag View Close play
0%
Share via
Send this to a friend